Soki kudumine

Sokikudumisse puutuvast: Silmuste arv?


Soki kudumiseks: proovilapilt lugeda silmuste arv viiel sentimeetril.
Jalalaba ümbermõõt korrutada silmuste arvuga viiel sentimeetril, tulemus jagada viiega.

Kui pikemat sukka kududa, siis jalalaba ümbermõõdust üksi ei piisa, tuleb mõõta, et kintsu- sääre ümber passiks ja sääre allosas vastavalt vajadusele kahandusi teha.


Sokikanna kudumisviise


Lühendatud ridadega sokikandEsimene pool kanda kootakse edasi- ja tagasiridadena selliselt, et iga rea lõpus kootakse läbi üks silm
vähem ning viimati kudumata jäetud silmale tõmmatakse lõngaga ring peale.


Näiteks minul oli kanna tarvis 15+15 silma (kahelt vardalt). Seega kudusin esimesel real läbi 29 silma ning 30nda ümber tegin lõngaga tiiru. Pildil olen lõpetanud 5nda rea ning keeranud lõnga viimaseks jäänud silma ümber.


Keeran töö teisipidi. Kui ma selle reaga lõppu jõuan, jääb ka seal otsas juba kolm silma läbi
kudumata.
Kudumata jäänud silmad võib selguse tarvis tõsta teisele vardale. Mina tõstsin.


Sedasi kududa seni, kuni kanna tarvis olnud silmad on jagunud kolmele vardale. Minul jagus täpselt - kümme igale.

Teine pool kanda kootakse iga reaga üks haaval varem kudumata jäetud silmi jälle
läbi kududes.

Silmaga koos tuleb läbi kududa ka silmuse ümber moodustatud keerud, seega tuleb need silmuse kõrvale vardale upitada.


Ja peale selle teha veelkord mähkimine järgmisele veel kudumata silmusele.

Näiteks mul oli jäänud keskmisele vardale kümme silma. Nüüd koon ma edasireal kõige vasempoolsemalt vardalt kümnele üheteistkümnenda lisaks (koos tema keeruga) ja mähin järgmise silmuse ümber veelkord lõnga (nii nagu varemgi). Tagasireal saan keskmisele vardale 12 silmust.


Kui parempidireal on kõik silmad tagasi kootud, siis nö pahempidireale jäänud üks silm kootakse koos keerdudega kokku juba ringselt sokki edasi kududes.


Kogemata konts


Kannasilmused moodustuvad 1. ja 4. vardal olevatest silmustest. Need jaotatakse kolme rühma, nii et keskmisse rühma jääb kõige vähem silmuseid, ülejäänud jaotatakse võrdselt äärerühmadesse. 
Kudumist alustatakse keskmisest rühmast ning kannapõhja kootakse edasi-tagasi ridadena. Iga reaga suurendatakse keskmise ehk põhjaosa silmuste arvu, võttes rea lõpus küljeosast 1 silmuse juurde. Keskosa silmuseid kootakse seni, kuni kõik ääreosa silmused on ära kootud. Järgnevalt jaotatakse silmused tagasi võrdselt kahele vardale ja jätkatakse ringselt labaosa kudumist.

Kiilukujuline kand

Kannalakk kootakse kõige pealt ja kahe varda silmustest edasi tagasi kududes. Kui viimane parempidine rida kootud, pööratakse töö ringi ja kootakse (näiteks) vasempidi tagasi üks vardatäis ja 2 või 3 silmust järgmiselt vardalt. (kui silmuseid on kahel vardal kokku paaritu arv, siis kolm silmust, kui paaris, siis kaks). Seejärel kootakse kaks järgmist silmust vasempidi kokku. 
Töö pööratakse ringi, esimene silm kudumata ja kootakse olenevalt neli või viis silmust  teises suunas. Järgmised kaks võetakse parempidi kokku. 
Töö pööratakse ringi, äsja kokkuvõetu võetakse kudumata, järgmised kootakse vasempidi, kaasa arvatud see silmus, mis kokku kootud sai eelmisel vasempidireal ja seejärel võetakse jälle kaks vasempidi kokku. Ja nii seni kuni kõik silmused saavad külgedelt kokku kootud.

Olen sellist kudunud sokkidele, tõesti seisavad mugavasti jalas.

Saksa kand


Koosneb kolmest osast: kannalakk, kannapõhi ja kannakiil.
Kannalakk kootakse kõige pealt ja kahe varda silmustest edasi tagasi kududes. Kirjutatakse, et kootakse nii palju ridu kui kahel vardal silmuseidki ja veel kirjutatakse, et 5-6-7 sentimeetrit (väiksematele vähem, suurtele rohkem). Mina olen eelistanud mõõta olenevalt, et kelle jala otsa sokk passima peab.
Kannalaka servad kootakse silmuselised, et hiljem saaks selle külgedelt silmad üles korjata.


Kannapõhja kudumiseks jaotatakse laka silmused kolmeks (oluline on, et kahes äärmises jaos oleks sama palju silmuseid). Kannapõhi on see keskmine jagu silmuseid. Esiteks kootakse üle esimese jao silmused, siis keskmise ehk põhjaosa silmused (2/3 kannalaka silmustest). Viimane silmus kahandatakse kokku viimase jao esimese silmusega ning pööratakse töö ringi. Edasi kootakse ainult põhjasilmuseid ning igal ringil kahandatakse üks külgmise jao silmus põhja külge. Edasireal kootakse põhja viimane ja külgmise osa esimene silmus kokku parempidise ületõstmisega, tagasireal pahempidise võttega.
(Kui töö ringi pöörates nüüd äsja kahandatu kudumata ära tõsta, saab silmuselise kanna).
Põhjaosa kootakse seni, kuni kõik külgmiste osade silmused on kannapõhjaga kokku kootud ning vardale on jäänud ainult kannapõhja silmused.

Nüüd korjatakse laka külgedelt silmused varrastele ja jagatakse põhja silmused samuti pooleks. Kui põhjaosas oli paaritu arv silmuseid, siis jaotatakse rohkem silmuseid sinna vardale, kus oli enne kanna kuduma hakkamist rohkem silmi. Neljal vardal on nüüd rohkem silmi kui alguses. Üleliigsed silmused tuleb kahandada.

Kannakiil: Kudumine jätkub ringselt. Kirjutatakse, et kaks esimest rida kootakse kahandusteta, kolmandal real tehakse esimesed kahandused soki mõlemal küljel. Esimese varda lõpus kahandatakse parempidise ületõstmisega ja neljanda varda alguses parempidise võttega. Seejärel kootakse kolm ringi kahandusteta ning kahandatakse neljandal real uuesti. Peale kahandustega rida suureneb vahele kootavate ridade arv ühe võrra, seega peale teist kahandustega ringi kootakse neli ringi kahandusteta. Nii kootakse seni kuni kõik üleliigsed silmused on kadunud.

Mina olen teinud kahandused üle ühe rea või olenevalt, et palju neid kahandada tarvis on. Seda selleks, et need silmused ikka enne varvaste juurde jõudmist kahandatud saaks.


Soki nina


Variant 1

Soki nina hakatakse kahandama, kui labaosa on 2/3 ulatuses valmis. 
Kahandamist alustatakse kaheksast kohast korraga, so iga varda algusest ja keskelt. Kahandusringide vahele kootakse kahanduseta ringe, mis vähenevad ühe ringi võrra pärast igakordset kahandusringi. Iga kahandusringi vahele kootakse kahandusteta nii mitu ringi, kui mitu silmust on kahe üksteisele järgneva kahanduse vahel. 

Minul tuli selle õpetuse järgi kududes sokinina piklikuvõitu. 

Variant 2

Kahandama hakatakse, kui sokk on väikese varba katnud.
Kahandus tehakse iga varda lõpus, kaks viimast silmust kootakse pahempidiselt kokku. Iga kahandustega rea vahele kootakse üks rida ilma kahandusteta. Viimased 8 silmust tõmmatakse lõngaga kokku.

Spiraalne kahandus

1. rida: 2 silma ületõstmisega kokku, ülejäänud parempidi (nii igal vardal),
2. rida: kõik silmad varrastel parempidi,
3. rida: 1 silm parempidi, 2 silma ületõstmisega kokku, ülejäänud parempidi (nii igal vardal),
4. rida: kõik silmad varrastel parempidi,
5. rida: 2 silma parempidi, 2 silma parempidi ületõstmisega kokku, ülejäänud parempidi (nii igal vardal)
6. rida: kõik silmad varrastel parempidi,
7. rida: 3 silma parempidi, 2 silma parempidi ületõstmisega kokku, ülejäänud parempidi (nii igal vardal)
8. rida: kõik silmad varrastel parempidi,
jne. kuni jääb järgi üks silm.

Variant 3

Sokki kootakse seni, kuni väike varvas on kaetud. 
Kootakse 2 silmust parempidi kokku, 4 silmust vahele, 2 silmust parempidi kokku, 4 vahele jne. 
Järgnevat kootakse 4 ringi kahandamata. 
Järgmisel kahanduste ringil kootakse 2 parempidi kokku, 3 silmust vahele, 2 parempidi kokku jne. 
Vahele kootakse 3 kahandusteta ringi. 
Selliselt kahandatakse, kuni igale vardale on jäänud 2 silmust. Seejärel kootakse üks silmus parempidi ning 
tõstetakse ülejäänud silmused sellest üle.

Variant 4

Iga varda alguses kootakse kokku 2 silmust. Niimoodi seni kuni igale vardale jääb 2 silma.Inspiratsiooniks